Üye İşlemleri
Geri

Yeni Kayıt


KAYIT ANINDA İSTENEN BELGELER

GERÇEK KİŞİDEN

1- 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- İkametgah Belgesi & Yerleşimyeri Belgesi 

4- İmza Sirküleri (Asıl & fotokopi)

5- Oda Sicil Kayıt Belgesi (Asıl&fotokopi)

6- Vergi Levhası Fotokopisi

7- Taahhüt name

8- E-Mail Adresi 

9- Kayıt Ücreti (.....TL)

 

TÜZEL KİŞİDEN

1- Tüzel Kişi Formu Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. 

 2- Taahhütname  

 3- 3 adet Vesikalık fotoğraf

4- Yetkili Kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

6- İmza Sirküleri (Asıl & Fotokopi)

7- Oda Sicil Kayıt Belgesi (Asıl)

8- Vergi Levhası Fotokopisi

9- İkametgah Belgesi &Yerleşimyeri Belgesi

10- E-Mail Adresi

11- Kayıt Ücreti (....TL)